BT נחקרת בגין מעקב אסור
תובעים בבריטניה חוקרים האם חברת הטלפוניה BT ניסתה מערכת פרסום מקוונת, באופן לא חוקי, ללא הסכמת לקוחותיה ותוך פגיעה בפרטיות.

החקירה מתמקדת במערכת הנקראת Webwise של חברת Phorm אשר בודקת את הרגלי הגלישה ברשת של צרכנים ומוצאת מאפיינים על פיהם ניתן לשלוח להם פרסומות מתאימות.

בחודש יוני השנה דלף מחברת BT מסמך פנימי המתאר ניסוי שערכה החברה על 18,000 מנויים במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2006 , זאת מבלי ליידע את המנויים על כך.

פעילים למען הגנת הפרטיות טוענים כי הניסוי מפר את החוקים המסדירים האזנת סתר ולכן יש להעלות את נושא אבטחת המידע ושמירת הפרטיות לדיון מעמיק יותר.

דובר מטעם רשות החקירה אמר כי מטרת החקירה נועדה למצוא ראיות ורק לאחר סיומה יוחלט האם יש בסיס לתביעה. דובר של BT סירב להתיחס לנושא.

מתברר כי הניסוי עלול להפר את החוק הבריטי לשמירת מידע אשר מבטיח שמידע אישי של אדם לא יעובד ללא הסכמתו. בנוסף על כך הניסוי עומד בסתירה לחוק שאוסר מעקב על תקשורת בין שתי יישויות ללא הסכמה.

באנגליה מקפידים מאוד על הגנת הפרטיות. רק לאחרונה שרת הפנים הבריטית האשימה חברה פרטית באובדן פרטיהם של אלפי פושעים , אשר אוכסנו על גבי זכרון נייד.

גם בגרמניה הגנת הפרטיות עלתה לכותרות כאשר הממשל הגרמני מעוניין להסדיר חקיקה נוקשה מזו הקיימת היום, בכל הנוגע להגנה על הפרטיות. הנושא המדובר שב לסדר היום לאחר שערוריה אשר התחוללה בגרמניה בחשיפתם של פרטים פיננסיים וכן פרטי מספרי טלפון של לקוחות שהיו פרוצים לעיני כל.

גם בישראל סוגיית הגנת הפרטיות נמצאת ממש בימים אלה בשלב קריטי כאשר הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט -2008, הידועה גם כ" הצעת חוק המאגר הביומטרי ", עברה בכנסת בקריאה ראשונה.© כל הזכויות שמורות