19/11/2008 |  רפאל-שי מנחם, Ynet
מערכת המידע של בתי המשפט: צדק לא שמיש
מערכת המידע של בתי המשפט: צדק לא שמיש
במסגרת המדור "ביקורשת" באתר Ynet, ערך רפאל שי-מנחם בדיקה של אתר בתי-המשפט, וקבע כי התמונה אשר עולה מן הבדיקה הינה עגומה למדי.

במסגרת הבדיקה נתבקשו 4 עורכי דין לבדוק את מצבו של תיק מסוים אשר בטיפולם בבית הדין לעבודה בתל אביב.

על פי האמור במאמר, הליך החיפוש אחר תיק הינו הליך ארוך ומסורבל. בין היתר, מציין המאמר כי לא ניתן להגיע אל חיפוש התיק מן העמוד הראשי, החיפוש אחר תיק נעשה ככלל רק באמצעות מספרו, האתר מציג לעיתים הודעות שגיאה, החומר המצוי באתר אינו מעודכן ועוד.

כמו כן, מציין מחבר המאמר כי התקשורת באתר הינה חד כיוונית - כלומר, עורך הדין יכול לדלות מידע מן האתר, אולם אין אפשרות להגיש מסמכים באמצעות האתר (אלא באמצעות מערכת "נט המשפט", אשר הוטמעה עד כה רק בחלק קטן מבתי המשפט בארץ).

מחבר המאמר מסכם וקובע כי מדובר במערכת אשר נבנתה טלאי על טלאי, חסרת המשכיות, איטית, לא מעודכנת, חד סתרית, מסורבלת והצגת המידע בה הינה איטית ומעורפלת.


© כל הזכויות שמורות