הקשר בין זכויות יוצרים, שיתוף קבצים ותרבות
מחבר המאמר מסביר את המשמעות והנפקות של זכויות היוצרים בעידן הקיברנטי.

מחבר המאמר מסביר כי בעידן האינטרנט והמחשב האישי, כל משק בית הינו בעל פוטנציאל לבצע הפרה מאסיבית של זכויות יוצרים, במיוחד לאור העובדה שכל העברת מידע באינטרנט משמעותה ביצוע העתקים של המידע, המהווים למעשה הפרה של זכויות יוצרים.

המחבר מסביר כי הסיבה לקיומן של זכויות יוצרים היא שהתרבות יוצרת שוק עבור עבודות יצירתיות. אליבא דמחבר, הסיבה שאנו הולכים לסרטים אינה תוכנם, אלא על מנת שיהיה לנו על מה לדבר.

שיתוף מידע הינו הכרחי לצורך קיומה של תרבות. לכן, לדברי המחבר, הנטייה הטבעית של אדם אשר נתקל בעבודה יצירתית הינה לשתף אותה. וכיוון שבעידן הקיברנטי, "שיתוף" משמעותו "העתקה", זה מציב את המעתיק על כוונת בעלי זכויות היוצרים.

מחבר המאמר מסביר כי קיימת בעיה היות וה"מעתיקים" יודעים כי הם מפרים זכויות יוצרים ומתעלמים מכך או שאינם יודעים כי הפעילות אותה הם מבצעים הינה הפרת זכויות יוצרים, השקולה למעשה למכירת עותקים פירטיים של סרטי DVD ברחוב.

לדברי המחבר, משתפי הקבצים בנו אתוס שלם סביב השאלה מה מותר לשתף ומה לא, עם מי ובאילו נסיבות. אלא, שמחבר המאמר מסביר כי לאתוס אין אחיזה בחוקי זכויות היוצרים הנוכחיים. לדבריו, לא משנה עד כמה אתה מנסה לדבוק בחוקי זכויות היוצרים, אתה ככל הנראה מפר אותם.

מחבר המאמר גורס כי באם תסתיים תופעת ההעתקה באינטרנט, גם תרבות האינטרנט תגיע לקיצה. לדבריו, אם התרבות תפסיד במלחמת זכויות היוצרים, גם הסיבה לקיומן של זכויות יוצרים תמות יחד איתה.
© כל הזכויות שמורות