הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים
ביום 17.12.2007, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים המגיבים באתריהן (תיקוני חקיקה), התשס"ח - 2007.

הצעת החוק מחייבת את ספקיות האינטרנט ליטול אחריות משפטית וחובה חוקית על תכני תגובות הגולשים.


© כל הזכויות שמורות