">
הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז
ביום 08.01.2007, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס"ז - 2007.

מטרת הצעת החוק היא להתמודד עם תופעת ההימורים הבלתי חוקיים באמצעות האינטרנט. הצעת החוק נועדה לשלול את האפשרות ממפעילי האתרים להגיע לקהל לקוחותיהם הפוטנציאלי ולאיין את התמריץ הכלכלי הקיים לאותם עבריינים, באמצעות החלת החובות החוקיות על ספקי שירות לאותם אתרים שבלעדיהם הפעילות העבריינית אינה יכולה להתבצע.


© כל הזכויות שמורות