ה">
הצו מחייב סימול משחקי מחשב על פ">
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס``ח - 2008
ביום 20.01.2008, פורסם בקובץ התקנות צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשס"ח - 2008.

הצו מחייב סימול משחקי מחשב על פי תוכנם.


© כל הזכויות שמורות