ביהמ``ש התיר למדינה לנהל מו``מ עם HP בנוגע לתעודות הזהות החכמות
אתר The Marker מדווח כי בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את עתירתה של חברת דפוס בארי והתיר למדינה לנהל משא ומתן עם חברת HP בנוגע להנפקת תעודות הזהות החכמות.

בהחלטתו, קבע בית המשפט כי לא נפל פגם בהחלטת המדינה לנהל משא ומתן ללא מכרז רק עם חברת HP, אשר הייתה היחידה שעמדה בתנאי הסף למכרז הראשוני.

עם זאת, באם המשא ומתן בין HP למדינה לא יצלח, יתקיים שלב נוסף של משא ומתן בו ייכללו חברות נוספות, אפילו אם אלו לא עמדו בתנאי המכרז המקורי.

כזכור, בחודש יולי בית משפט מנע בצו זמני את התקשרות המדינה עם חברת HP , זאת עד להכרעה בבקשה למתן צו הביניים בעניין תעודות הזהות החכמות.

הצו התקבל בעקבות עתירה מנהלית של חברת דפוס בארי, אשר מחתה כנגד החלטת משרד הפנים לקיים מו"מ בלעדי עם חברת HP בלבד, בכל הנוגע לתמחור תעודות זהות חכמות.

ההחלטה אמנם אושרה על ידי ועדת פטור ממכרזים של משרד האוצר, אולם לטענת דפוס בארי, החברה מסוגלת לעשות את הפרויקט בעלות נמוכה בהרבה מזו של HP.

בעבר דיווחנו כי מנהל אגף ממשל זמין, בועז דולב, מסר כי באם לא תחול התקדמות בפרויקט תעודות הזהות החכמות, יוצא מכרז חדש לכרטיס חלופי עוד השנה.

הפרויקט החלופי לפרויקט תעודות הזהות החכמות, אשר יקרא "כרטיס ממשל זמין", יכיל למעשה את כל הנתונים אותה אמורה הייתה תעודת הזהות החכמה להכיל, למעט 2 - הגדרתו החוקית של הכרטיס כתעודת זהות קבילה והזיהוי הביומטרי.

הכרטיס החלופי אמור לאפשר לכל אזרח להיכנס לשירותי הממשל המקוונים לצורך קריאת מידע אישי וביצוע פעולות שונות. בנוסף, אמור הכרטיס להכיל פרטים אישיים כגון פרטי הזהות והרישיונות, נתוני מס הכנסה ועוד.
© כל הזכויות שמורות