16/08/2008 | 
קבוצת CEO
קבוצת CEO
קבוצת CEO עוסקת בפיתוח כלכלי ואסטרטגי עבור ארגונים פרטיים, המגזר השלישי, המגזר הציבורי ומשרדי ממשלה שונים. הקבוצה פועלת לשם חיזוק שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים במשק הישראלי (הציבורי, הפרטי והשלישי).

החברה מתמקדת בבנייה להתנהלות יציבה ושגשוג של ארגונים בישראל, לחזק ולבסס את שיתוף הפעולה והדיאלוג בין שלושת המגזרים בישראל: המגזר הציבורי, המגזר הפרטי והמגזר השלישי, הגשמה ויצירה של חזון ואסטרטגיה ממוקדת לארגונים, מתן פתרונות ניהוליים חדשניים לארגונים ולמנהלים, ניהול משברים לפריצות דרך חדשות, העלאת האפקטיביות הארגונית וקידום פרויקטים ומיזמים.


© כל הזכויות שמורות