המרכז המשפטי של ``SpamCon``
מטרת SpamCon לשמר את הדואר האלקטרוני כאמצעי לתקשורת ומסחר. לשם הפחתת היצף הדואר האלקטרוני הארגון נוקט בפעולות שונות בכדי להבטיח שהדואר הלגיטימי יגיע לנמענו. האתר מכיל מידע על ההליכים המשפטיים הקשורים לדואר זבל.


© כל הזכויות שמורות