צעד נוסף להגנה על ילדכם באינטרנט
שינוי חקיקתי בבית המשפט הפדרלי בעניין הגנה על זכויות ילדים באינטרנט.

לאחרונה, קיימת תהודה רבה בכל הנוגע לערנות, הנחיצות והירתמות הגורמים למניעת תכנים בלתי הולמים אשר ילדיכם עלולים להיחשף להם תוך כדי גלישתם באינטרנט.

החוק המוצע נקרא: חוק להגנת הילד בסביבה המקוונת. החוק מבקש להוות מעין מסננת לאותם תכנים מתוך ההכרה כי הטכנולוגיות אינן מקיימות סביבה בטוחה מטבען ועל כן יש לחוקק הגבלה חיצונית בכדי לאכוף זאת.

בעבר דיווחנו כי חברות הכבלים בארה"ב מצטרפות למעגל מניעת פורנוגרפית ילדים , כך גם גישתה של Google כשחברה לברזיל בכדי למנוע פרסומים שכאלה.


© כל הזכויות שמורות