27/07/2008 |  cnet news.com
סחורה מזויפת באתר Ebay
סחורה מזויפת באתר Ebay
אתר CNET מדווח כי ייתכן ואיגוד תעשיית המתכנתים יצטרף למעגל של התביעות כנגד אתר Ebay.

העילה של התביעה באם תוגש נוגעת למכירת סחורה מזויפת באתר Ebay.
כידוע, אתר Ebay מציע מכירות פומביות של פריטים מסוגים שונים. לא מזמן הוגשה תביעה על ידי חברת Tiffany הטענה כי אתר Ebay איפשר את מכירתה של סחורה מזויפת, לבסוף אתרEbay ניצח בתביעה.

יוצרי התוכנות זועמים על אתר Ebay וזאת כי מכירה של סחורה מזויפת מהווה הלכה למעשה פגיעה בזכויות היוצרים שלהם.

מכירת סחורה שכזו מהווה פגיעה בעסקים, ומשכך מבקש האיגוד לפנות לקונגרס לשם הסדרת חקיקה בנושא כדי שיהיה ניתן לדעת את הסדר ההיררכי של סימני המסחר אל מול זכויות היוצרים ומה ב"שטח" מהווה פגיעה בהם, למקרים שלא יחזרו על עצמם בעתיד.

בעבר דיווחנו כי Ebay הפסיקה למכור מוצרים של לואי ויטון, לקריאת החדשה לחצו על הקישור הזה.


© כל הזכויות שמורות