השימוש באמצעים טכנולוגיים בבית המשפט כראיה קבילה
The national law journal מדווח על השינוי ברבות השנים שנעשה בכותלי בתי המשפט בכל הנוגע לשימוש באמצעים טכנולוגיים היכולים לחשוף האם אדם דובר אמת אם לאו.

אמצעים כמו פוליגרף, מכשיר המנתח קול מול לחץ ומכשיר בעל יכולת לאבחן האם אדם מזייף פציעה נותנים גושפנקה לשופט ו/או למושבעים להגיע לידי החלטה.

יחד עם זאת, קיימת גם הדעה שאין להשעין תביעה שלמה על סמך ראיה אחת המבוססת על פוליגרף בלבד, כך שלאפקט הראיה הנ"ל מצטרף גם שיקול דעת בנוגע לקבילות אותה הראיה.

לסיכום החדשה, מועלית התהייה, מדוע אם כן, מעלים בספק את אמינות הפוליגרף אבל עדיין ממשיכים להשתמש בו על חשבון משלם המיסים ?!


© כל הזכויות שמורות