היכן הגבול הדק בין כלים לתפיסת טרוריסטים לבין הפרטיות?
מאמר העוסק בהתנגשות בין הגנת הפרטיות לבין החיפוש אחר טרוריסטיים והאיזון הראוי והמתבקש בארה"ב.


© כל הזכויות שמורות