מדוע מוטב לעסקים באירופה לבדוק את הסכמיהם?
לאחר מקרה AOL בצרפת מיוני 2004, יש לצפות כי עסקים רבים הפועלים באירופה עלולים למצוא חלק מסעיפים המיועדים להתקשרות עם הצרכן, הנמצאים בתוך הסכמים שונים, כבלתי רלוונטיים.
לשם כך, יהיה עליהם להתאים את החוזים לנורמות האירופאיות בסוגיות הגנת הצרכן והגנת הפרטיות.


© כל הזכויות שמורות