המרכז הישראלי לטכנולוגיית RFID
אתר המרכז הישראלי לטכנולוגיית RFID לזיהוי ובקרה אוטומטית של אובייקטים מסוגים שונים.


© כל הזכויות שמורות