11/05/2008 |  BBC News | Technology | UK Edition
שיתוף הפעולה בין Google ל- Yahoo מדאיגה
שיתוף הפעולה בין Google ל- Yahoo מדאיגה
16 קבוצות לזכויות האזרח בארה"ב פנו למחוקק האמריקני בכדי שזה יחסום כל עסקה שתירקם בין Google ל-Yahoo לאחר סיום תקופת הנסיון בת השבועיים.

ההתנגדות העיקרית נשענת על הטענה כי מיזוגי ענק שכאלה בסופו של דבר גורמים נזק לאזרח האמריקני. טיעון זה מפתיע, לאו דווקא לאור אמיתותו, מאחר ועדיין לא הוכרז על מיזוג בין החברות.

יו"ר גוגל אמר כי אם היתה עסקה שכזו בין גוגל ליאהו, ברור שהעסקה היתה בנוייה באופן התואם את דיני ההגבלים העסקיים.

זו לא הפעם הראשונה שגוגל תחת עינו הפקוחה של הממונה על ההגבלים העסקיים בארה"ב.

רק לאחרונה דיווחנו כי גוגל השלימה את רכישת DoubleClick . בעסקה זו בפני גוגל ניצבו קשיים לא מעטים בטרם התאפשרה הרכישה הנ"ל. גוגל הכריזה לראשונה על כוונתה לרכוש את דאבל-קליק באפריל 2007, בתמורה לסכום של 3.1 מיליארד דולרים.


© כל הזכויות שמורות