הצעת חוק לעידוד העברת ידע וטכנולוגיה לתועלת הציבור, התשס”ה 2004
הצעת חוק של חה"כ מלי פולישוק בלוך ושבעה חברי כנסת נוספים. הצעת החוק החדשה נועדה לעודד יישום מעשי ומסחרי של ידע וטכנולוגיות שנוצרו בגופים ובמוסדות מחקר ממשלתיים וציבוריים, במהלך פעילותם השוטפת או פעילותם המחקרית, על ידי יצירת תשתית נאותה להעברת ידע וטכנולוגיות אלה, לרבות למגזר הפרטי, לצורך שימוש בו וניצולו לתועלת הציבור.


© כל הזכויות שמורות