ביהמ``ש: בדיקת דוא``ל של עובד מהווה הפרת פרטיות
אתר Ynet מדווח כי בית המשפט לעבודה בנצרת קבע כי בדיקת הדואר האלקטרוני של עובד על ידי המעביד מהווה הפרת פרטיות.

המדובר במקרה בו חברה חשדה כי העובד הפעיל במשרדיה עסק פרטי משלו, המתחרה בחברה. על מנת לבדוק חשד זה, ביקשה החברה לעשות שימוש בתכתובות הדואר האלקטרוני של העובד, אשר נעשו מתיבת דואר שהוקצתה לו מטעם החברה.

בית המשפט קבע על מנת לבדוק את תכתובות הדוא"ל של העובד, נדרשת הסכמה של העובד עצמו. אין די בכך שהעובד יודע כי התכתובות שלו נשמרות בשרת בבעלות המעביד ולמעביד יש גישה אליו כדי ללמוד שהעובד הסכים לכך.

בית המשפט ציין כי כל משתמש ברשת הוא בעל ציפייה סבירה לפרטיות ולכך שתימנע הגעה אל תוכן התכתובות האלקטרוניות אותן ניהל, כל עוד לא ויתר על כך במפורש. לכן, בית המשפט קבע כי לא ניתן להשתמש בראיות אשר הוצאו מתיבת הדוא"ל של העובד.

כזכור, בעבר בית הדין לעבודה קבע כי מעביד יכול לחטט בתכתובות דואר אישיות - בית הדין קבע כי מעקב מצד המעביד אחרי תכתובות דואר אישי של העובד איננה מהווה האזנת סתר אסורה.

בית המשפט קבע כי הזכות לפרטיות אינה מוחלטת ויש לאזנה מול האינטרסים של המעסיק ולאפשר את העיון ככל שלמעסיק אינטרס ספציפי משמעותי המצדיק את הפגיעה בפרטיות. עוד קבע בית המשפט כי העובדת ידעה שקיימת אפשרות כי תוכן ההודעות יגיע לצדדים שלישיים, כולל החברה עצמה.

על החלטה זו של בית הדין הוגש ערעור. בבקשת הערעור, נטען כי יש בהחלטה משום פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת בחירותו של העובד ובזכותו המינימלית כאדם לשמירה על מתחם פרטיותו.

בחודש דצמבר דיווחנו כי הוועדה הלאומית ליחסי עבודה בארה"ב קבעה כי למעסיקים קיימת זכות לאסור על עובדים להשתמש בדואר אלקטרוני הניתן להם מטעם החברה על מנת לשלוח הודעות אשר קשורות לארגון העובדים בו הם חברים.

© כל הזכויות שמורות