27/02/2008 | 
משגב
משגב
אתר משגב, מכון לגישור ובוררות בע"מ, המרכז מאוייש על ידי שופטים בדימוס המספקים סוגים מגוונים ויעילים של פתרונות סכסוכים, בדעיקר בדרך של בוררות, לרבות פסק בורר מנומק על פי הדין המהותי וזכות ערעור לבורר אחר.


© כל הזכויות שמורות