בית משפט שלום מביע ביקורת על התנהגות עוה``ד של ה-RIAA
שופט בית משפט שלום, הדן בתביעה אשר הוגשה על ידי ה-RIAA נגד 27 סטודנטים מאוניברסיטת מיין, הציע כי בית המשפט יבחן הטלת סנקציות מכוח Rule 11 על הצוות המשפטי של ה-RIAA.

Rule 11 מסדיר, בין היתר, את עניין ההגשות לבית המשפט. סעיף 11(b) דורש כי "מחלוקות עובדתיות" או הכחשות של עובדות המצויות בבקשות, הודעות והגשות שונות יהיו מגובות ב"סיוע עובדתי".

הדבר עשוי להיות בעייתי עבור הצוות המשפטי של ה-RIAA, אשר צרף 27 נתבעים אלמונים לכתב תביעה בודד. ה-RIAA הגיש כתב תביעה מאוחד נגד כל הנתבעים, בטענה שכולם ביצעו הפרה של אותו החוק, באותם כלים ובאמצעות אותה ספקית אינטרנט.

אלא, שבית המשפט הביע ביקורת על הצעד של ה-RIAA, בציינו כי העובדה ששניים או יותר מהנתבעים משתמשים באותה ספקית האינטרנט אינה מעידה על כך שהתנהגותם "עולה לכדי אותן טרנזקציות או התרחשויות". בית המשפט הביע חשש שה-RIAA "זלזל ביודעין" ב-Rule 11 מטעמי נוחות.

לפני כשבוע דיווחנו כי אישה מדרום קרוליינה, אשר נתבעה על ידי ה-RIAA בגין שיתוף קבצים, נלחמת בניסיונו של ה-RIAA לשנות את כתב התביעה אשר הוגש נגדה, בטענה שה-RIAA זיהה כתובת IP, לא אדם .

לפני כשבועיים דיווחנו כי בית המשפט המחוזי באורגון אישר מחדש את החלטת בית משפט השלום לפסוק הוצאות משפט לטובת טניה אנדרסון, אשר נתבעה על ידי ה-RIAA. כמו כן, אישר בית המשפט את ההחלטה לסלק את תביעת הנגד של אנדרסון מבלי לפסוק בתביעה לגופה ובכך אפשר לאנדרסון להמשיך בתביעתה הייצוגית נגד ה-RIAA.

בחודש דצמבר דיווחנו כי בתביעה המנוהלת על ידי ה-RIAA בבית המשפט באריזונה, Athlantic v. Howell , עורכי הדין של ה-RIAA העלו טענה חדשה: צרכנים אשר מעתיקים תקליטורים למחשבים שבבעלותם, מבצעים עבירה של הפרת זכויות יוצרים.


© כל הזכויות שמורות