רגולציה של מתעללים באינטרנט: פלישה לפרטיות
כמויות דואר הזבל והפרסום הלא רצוי עולות ומדאיגות גם מחוקקים ברחבי העולם. למרבה הצער, המטרד הזה טרם נפתר באמצעים רגולטוריים, בחלקו עקב חוסר שיתוף פעולה בינלאומי והעדר מדיניות אחידה ללוחמה בהודעות הפולשניות הללו.

הספר כולל 11 דו"חות לאומיים ודו"ח כללי אחד הסוקרים את הבעיה הזו. הדו"חות כוללים דיווח מדנמרק, דרום אפריקה, ספרד, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, פולין, שוויץ, אנגליה וארה"ב.

בספר מובאות מספר אלטרנטיבות לטיפול בבעיה כמו למשל הפיכת דואר הזבל ללא חוקי, מתן כלים למשתמשים להימנע מדואר זבל, חוקים לגבי חסיון מידע אישי, יישום חוקי תחרות בלתי הוגנת והאפשרות כי ספקי שירותים יחסמו דואר זבל בדרכו למשתמש.


© כל הזכויות שמורות