16/01/2008 |  הפקולטה למשפטים - המשפט בשירות הקהילה
עריכת דין ציבורית-חברתית בישראל: הלכה ומעשה
עריכת דין ציבורית-חברתית בישראל: הלכה ומעשה
ביום שני ה - 21.1.08 יתקיים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת ת"א הכנס השנתי הראשון של המשפט בשירות הקהילה על "עריכת דין ציבורית-חברתית בישראל: הלכה ומעשה".


© כל הזכויות שמורות