המדריך למדיניות אינטרנט: עיצוב ויישום מדיניות אפקטיבית
עיצוב מדיניות של חברה לגבי שימוש העובדים בדואר אלקטרוני ובאינטרנט איננה מהווה טקטיקה של "אח גדול", אלא זו דרך חכמה לנהוג בה בימים אלו.

מיליארדי הודעות דואר אלקטרוני עוברות בשרתי דואר ארגוניים ולא כולם קשורים לעבודה. העידן הדיגיטלי השאיר חברות חשופות לסיכונים, פריצות למידע ולבעייתיות הקשורה לפריון העבודה.

הדרך האפקטיבית ביותר לחברה להגן על עצמה היא בעזרת פיתוח מדיניות דיגיטלית בהירה וברורה.

הספר מוביל את קוראיו צעד אחר צעד בקווים המנחים ליצירת מדיניות שכזו, כולל דוגמאות למדיניות ותאורי מקרים.


© כל הזכויות שמורות