המחוקק האמריקני מפשיל שרוולים
בית הנבחרים האמריקני מפשיל שרוולים ומאשר שני חוקים, האחד H.R.3632 למניעת הפרת זכויות יוצרים באמצעות הדבקת תוויות מזויפות והשני S.1301 למניעת פגיעה בפרטיות על-ידי מציצנים.


© כל הזכויות שמורות