06/12/2007 |  CNET News.com
אחי, מה קרה למחשב שלי?
אחי, מה קרה למחשב שלי?
מחבר המאמר שואל אם שמעתם כמה חשוב לשמור ראיות הקשורות לתהליכים משפטיים. לדבריו, אי שמירת הראיות עלולה לעלות בסכומי כסף לא קטנים ולגרום להפסד בתיק משפטי ולכן חברות ויחידים עושים רבות על מנת להחזיק ולשמר ראיות, כולל ראיות אלקטרוניות.

אולם לטענת המחבר, זהו אינו סוף הסיפור. המקרה האחרון של .APC Filtration Inc נגד Becker מספק דוגמה קלאסית של כיצד הצדדים טועים לגבי שמירה על ראיות לדברי המחבר.

מחבר המאמר מספר כי במקרה זה, שנידון בבית משפט פדראלי בשיקאגו, החברה התובעת, APC Filtration, טענה כי הנאשמת, חברה מתחרה, Becker, ומייסד החברה, שלפני כן היה מנהל המכירות הארצי של APC, פגעו בסימן המסחר שלה.

המחבר מציין כי מייסד החברה המתחרה, הנאשם, נפטר ממחשבו מספר ימים לאחר קבלת התביעה וזרק אותו לפח אשפה מרוחק. לטענת הנאשם הוא עשה כן משום שנאמר לו כי מחשבו קרס ולא ניתן לתקנו.

המחבר מספר כי השופט לא קנה את התירוץ וקבע כי המעשה לא נעשה בתום לב. השופט גם קבע כי המעשה הזה מפר את הוראת בית המשפט שדורשת הצגת כל הרישומים לגבי תכתובות בין החברות, רישומים שיתכן והיו על המחשב שנזרק.

מחבר המאמר טוען כי הלקח פה הוא פשוט וברור. כשעומדים בפני תהליכים משפטיים, אסור להיפטר מראיות, גם אם חוששים כי הן תפגענה בך. בצורה זו פוגעים בסיכויים לנצח בבית המשפט.


© כל הזכויות שמורות