בשא 10576/04 (מחוזי תל אביב), הבורסה לניירות ערך ואח` נ` פינוטק גרופ ואח`
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
תאריך: 10/06/2004
בשא010576/04
בתיק עיקרי: א   001633/04
בפני:  כב` השופט יהודה זפט
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ נ` Finotec Group Inc ואח`
 
עובדות:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מבקשת ליתן נגד המשיבות אשר מנהלות אתר אינטרנט, המופעל על ידן, למסחר מקוון בחוזים על הפרשים של מדדי מניות, שערי חליפין ושערי מניות - צו מניעה זמני האוסר עליהן לעשות שימוש כלשהו במדד ת"א-25 של המבקשת ו/או כל מדד אחר של המבקשת ו/או בנתוני המסחר של המבקשת.
 
טענות הצדדים:
הבורסה טוענת כי יש לה זכות יוצרים במדד ובשערי החליפין או שערי המניות המפורסמים על ידה, וכן תובעת על הפרת סימן המסחר הרשום בבעלותה.
 
נפסק:
הטענה בדבר זכות יוצרים נדחתה ע"י ביהמ"ש.
לעניין הפרת סימן המסחר, מטרת התביעה אינה להגן על סימן המסחר אלא לייחד לבורסה את השימוש במכשיר הפיננסי של חוזים המבוססים על שינויים במדד תל-אביב 25, זו מטרה זרה לתכלית לשמה קיימת הגנת סימן המסחר ולכן נדחתה גם טענה זו.
על כן נדחתה התובענה.
 
 

 

 

   

בתי המשפט

בשא010576/04

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: א   001633/04

10/06/2004

תאריך:

כב` השופט יהודה זפט

בפני:

 

 

 

 

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

בעניין:

המבקשת

עדי קפלן

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ  ג  ד

 

 

1. Finotec Group Inc

2. Finotec Trading Inc

 

 

המשיבות

ארז יקואל

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

החלטה

 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")  מבקשת ליתן נגד המשיבות, המנהלות באתר אינטרנט המופעל על ידן מסחר מקוון בחוזים על הפרשים של מדדי מניות, שערי חליפין ושערי מניות, צו מניעה זמני האוסר עליהן לעשות שימוש כלשהו במדד ת"א-25 של המבקשת ו/או כל מדד אחר של המבקשת ו/או בנתוני המסחר של המבקשת.

הצו מבוקש עד להכרעה בתביעת המבקשת בתיק אזרחי 1633/04 לצו מניעה קבוע.

 

החלטתי לדחות את הבקשה ואלה נימוקי:

 

א.         סיכויי הבורסה לזכות בתובענתה

 

תובענת הבורסה מבוססת, על הטענה כי לבורסה זכות יוצרים במדד ובשערי החליפין או שערי המניות המפורסמים על ידה, ועל הפרת סימן המסחר הרשום בבעלותה.

 

            זכות יוצרים

 

המבקשת מקיימת זירות מסחר בניירות ערך. המסחר מתנהל בין קונים ומוכרים,

והמחיר שנקבע לכל נייר ערך בסיום המסחר הינו פונקציה של המחיר שנקבע במפגש בין היצע וביקוש.

המדדים השונים משקפים את תנודת המחיר של קבוצת ניירות הערך הכלולה באותו מדד, לעומת המחיר של יום המסחר הקודם.

המבקשת עצמה מספקת זירת המסחר, מנהלת את המסחר ומפרסמת את תוצאותיו לידיעת הרבים.

תוצאות המסחר כשלעצמן אינן ראויות להגנת זכות יוצרים, וכך גם המדדים המתפרסמים על ידי הבורסה.

הגזירה שווה המוצעת בטיעוני המבקשת עם ע"א 23/81 הרשקו נ` אורבוך ואח`, פ"ד

מב(3) 749 אינה נראית לי. אין הנדון דומה לראיה.

 

הטענה בדבר זכות יוצרים אינה מקובלת עלי, ועל כן אני סבור שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה על פי עילה זו נמוכים.

 

            הפרת סימן מסחר

 

המדדים השונים של הבורסות נחשבים מזה עשרות שנים כמכשיר פיננסי, ובכל משק פיננסי משוכלל מתנהל מסחר בחוזים הנסמכים על צפי שינויים במדדים השונים המתפרסמים על ידי הבורסות הפועלות ברחבי העולם.

 

סימן מסחר או סימן שירות נועד לאפשר לבעליו פיתוח מותג בלעדי שיזכה להכרת הציבור, ויאפשר זיהוי קל ונוח של מוצרי בעל הסימן.

סימן מסחר וכמוהו סימן שירות, לא נועדו להכבדה על המסחר כי אם להסדרה נוחה של המסחר בטובין ושירותים, לתועלת השחקנים בזירה הרלבנטית, ולתועלת ציבור הלקוחות.

 

הבורסה אינה משווקת מוצר כלשהו. הבורסה אך נותנת שירות לחברות הרשומות אצלה למסחר, ולציבור הרחב, הקונה ומוכר ניירות ערך במסגרת המסחר בבורסה.

 

בנסיבות אלו נראה כי רישום סימן המסחר מדד תל-אביב 25 חורג מהמטרות לשמן ניתנה הגנת סימן המסחר או השירות, אלא אם כן ביקשה הבורסה למנוע מבורסה מתחרה (וכידוע כזו אינה קיימת בתל-אביב בפרט ובישראל בכלל) פרסום מדד בשם זהה או דומה לסימן שנרשם בשם הבורסה.

 

מטרת התובענה והבקשה שבפני אינה להגן על סימן המסחר אלא לייחד לבורסה את השימוש במכשיר הפיננסי של חוזים המבוססים על שינויים במדד תל-אביב 25.

זו מטרה זרה לתכלית לשמה קיימת הגנת סימן המסחר.

 

לפיכך אני סבור שגם בעילת סימני המסחר סיכויי הבורסה להצליח בתביעתה מפוקפקים.

 

ב.         מאזן הנוחות

 

לא שוכנעתי בנזק העלול להגרם לבורסה מדחיית הבקשה לסעדים זמניים.

מאידך, היה וינתן הצו, למשיבות צפוי להגרם נזק כספי שכן יהיה עליה לוותר על פעילות כלכלית מניבה, כשכימות הנזק קשה או בלתי אפשרי.

הצו המבוקש יפגע פגיעה לא ראויה בחופש העיסוק של המשיבות ואיני רואה לתתו.

 

המבקשת תשלם למשיבות הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪.

 

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

ניתנה היום כא` בסיון, תשס"ד (10 ביוני 2004) בהעדר הצדדים.

                                                                                

י. זפט, שופט

 

 

 

© כל הזכויות שמורות