פ 1857/01 (שלום בית שאן), מדינת ישראל נ` קובי בן חמו
 

בית משפט השלום בית שאן
תאריך: 03/02/03
פ  001857/01
בפני:  כב` השופטת ליל י יונג-גפר

מד"י נ` קובי בן חמו

 

עובדות:
מדובר החלטה בטענה מקדמית של ב"כ הנאשם בדבר העדר סמכות טריטוריאלית לדון בכתב האישום.
בכתב האישום נטען כי הנאשם החזיק וניהל מועדון שאותו צייד בשלושה מחשבים אשר בהם הותקנה תוכנה ייעודית להפעלת משחקי הימורים, ואשר אותם חיבר לרשת האינטרנט.
לטענת הנאשם, לא הוכיחה התביעה את עצם קיומם של המשחקים האסורים, ומאחר ולטענתו מדובר לכאורה, במשחקים ברשת האינטרנט שהיא חלל בפני עצמו, הרי שמדובר בעבירת חוץ שלגביה אין לבית משפט זה סמכות.

 

נפסק:
ביהמ"ש קבע כי טענות הנאשם בדבר החלל בו פועל האינטרנט אינן רלוונטיות וכי ע"פ עובדות כתב האישום, כל פעולותיו של הנאשם נעשו בתחומי מדינת ישראל, או לפחות מקצתן: הצבת המחשבים, התקנת התוכנה הייעודית, החיבור לאינטרנט וזימונו של קהל להשתמש, תמורת תשלום, במחשבים לצורך הימורים.
על כן הוחלט לדחות את הטענה המקדמית של הנאשם.

 

 
 
 

בתי המשפט

פ  001857/01

בית משפט השלום בית שאן

 

03/02/03

תאריך:

כב` השופטת ליל י יונג-גפר

  בפני:

 

 

 

 

מדינת ישראל

     דבעניין:

 

תובע

 

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

קובי בן חמו

 

 

נאשם

 

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

מטעם המאשימה: רס"ב צבי ברונזברג

מטעם הנאשם: עו"ד עאדל טורעאני

      נוכחים:

 

החלטה

 

זוהי החלטה בטענה מקדמית של ב"כ הנאשם בדבר העדר סמכות טריטוריאלית לדון בכתב האישום.

 

  1. הנאשם מואשם בהחזקה וניהול של מקום משחקים אסורים. בעובדות כתב האישום נטען כי הנאשם החזיק וניהל מועדון שאותו צייד בשלושה מחשבים אשר בהם הותקנה תוכנה ייעודית להפעלת משחקי הימורים, ואשר אותם חיבר לרשת האינטרנט.

 

  1. לטענת הסניגור, כפי שאני מבינה אותה, לא הוכיחה התביעה את עצם קיומם של המשחקים האסורים, ומאחר ולטענתו מדובר לכאורה, במשחקים ברשת האינטרנט שהיא חלל בפני עצמו, הרי שמדובר בעבירת חוץ שלגביה אין לבית משפט זה סמכות.

 

  1. התביעה מבקשת לדחות את הטענה המקדמית בנימוק כי מדובר בטענה בלתי רלבנטית שכן כתב האישום מתייחס להחזקת מקום המשחקים האסורים ולא לארגונם, ובעניין זה, אין חולק כי המקום הוא בבית שאן, בתחומי מדינת ישראל.

 

  1. אינני רואה צורך להדרש לטענותיו של הסניגור בדבר החלל שבו פועל האינטרנט וזיקתו לשאלה הטריטוריאלית, באשר אני סבורה, כמו ב"כ התביעה, כי בנסיבות העניין אין בכך רלבנטיות.

על פי עובדות כתב האישום עשה הנאשם, לכאורה, פעולות שהן כולן בתחומי מדינת ישראל, או לפחות מקצתן: הצבת המחשבים, התקנת התוכנה הייעודית, החיבור לאינטרנט וזימונו של קהל להשתמש, תמורת תשלום, במחשבים לצורך הימורים.

 

  1. סעיף 12 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 קובע כי "דיני העונשין של ישראל יחולו על כל עבירת פנים".

סעיף 7 לחוק מגדיר "עבירת פנים" כ "עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל"

גם מבלי להידרש לשאלה אם כל מרכיביה של העבירה המיוחסת לנאשם בוצעו בישראל או שחלקם בוצע באותו "חלל" שעליו מדבר הסניגור, הרי אין חולק כי לפחות אותו חלק שתואר לעיל בוצע בתחומי מדינת ישראל, ודי בכך כדי שהעבירה המיוחסת לנאשם תוגדר כ"עבירת פנים" שדיני העונשין של ישראל חלים עליה.

 

  1. אין גם יסוד לטענת הסניגור כי על התביעה להוכיח בשלב זה, ובטרם נפתחה פרשת התביעה, את יסודות העבירה מעבר לספק סביר.

טענות מקדמיות נבחנות על פי העובדות והוראות החיקוק הנכללות בכתב האישום, ואשר אותן יהא על התביעה להוכיח אם ידחה בית המשפט את הטענות המקדמיות.

 

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את טענתו של הסניגור בדבר העדר סמכות טריטוריאלית לדון בכתב האישום.

אין בכך כדי לגרוע מזכותו של הסניגור לטעון בסיכומיו טענות בעניין זה ככל שתעלינה מן הראיות שתובאנה בפני בית המשפט, ואלו ידונו בהכרעת הדין.

 

ניתנה היום א` ב אדר א, תשס"ג (3 בפברואר 2003) במעמד הצדדים.

 

לילי יונג-גפר, שופטת

 

הסניגור :  הנאשם כופר בכל עובדות כתב האישום.

אנו טוענים כי המקום הוחזק על ידי דוד בן חמו אביו של הנאשם שגם נגדו הוגש כתב אישום בעבירות דומות ולא על ידי הנאשם . הנאשם לא היה אחד המנהלים של המקום אלא רק עבד בשכר במקום.

נכון שהמקום מצוייד ב-3 מחשבים המחוברים לאינטרנט. לא נכון שהותקנה בהם תוכנה ייעודית לצורך הפעלת משחקי הימורים.

 

ב"כ המאשימה : אבקש לקבוע את התיק להוכחות.

 

ה ח ל ט ה

 

אני קובעת את התיק לתזכורת ליום 17.2.03 שעה 9:00.

אין צורך בהתייצבות הנאשם .

 

ניתנה היום א` ב אדר א, תשס"ג (3 בפברואר 2003) במעמד הצדדים.

 

לילי יונג-גפר, שופטת

 

 

© כל הזכויות שמורות