27/11/2007 |  citmedialaw.org
אומה של מפירים?
אומה של מפירים?
מחבר המאמר מציין כי ג`ון טראניאן, פרופסור למשפטים באוניברסיטת יוטה, מפרסם מאמר בכתב העת לענייני משפט של יוטה בו הוא מספר כי הוא הגיע למסקנה כי הדיכוטומיה בין חוקי זכויות יוצרים והנורמות החברתיות "היא כל כך עמוקה, כך שבכל יום נתון אפילו שומרי החוק האמריקאים המסורים ביותר, מעורבים באלפי פעולות שככל הנראה מהוות הפרת זכויות יוצרים ".

המחבר שואל כמה חשובה ההפרה הזו? לטענת המחבר, טראניאן חישב ומצא כי האמריקאי הממוצע אחראי לכ- 12.45 מיליוני דולרים כפיצויים עבור הפרת זכויות יוצרים מדי יום.

מחבר המאמר מציין כי החישובים הללו חושפים עד כמה התרחבו זכויות היוצרים. כתוצאה, הפער בין מה שמאפשרים חוקי זכויות היוצרים ומה שמאפשרות הנורמות החברתיות גדל כל כך, "כך שכולנו, מבחינה טכנית, אומה של מפירים".

המחבר טוען כי הדוגמה הזו של טראניאן לבעיה שופכת אור על האבסורד של החקיקה הקיימת לגבי פיצויים הקשורים לחוקי זכויות היוצרים, החשיבות של שימוש הוגן כהגנה להפרה והצורך הדחוף ברפורמה בזכויות היוצרים.

המחבר מצטט תגובה למאמר של טראניאן, בה נשאלת שאלה רטורית נכונה: איזו דרך טובה יותר ישנה, על מנת ליצור אומה של מפירי חוק שעושים זאת באופן קבוע, מאשר להחדיר בהדרגה באומה הזו בוז לחוקיה עצמה? ואיזה דרך טובה יותר קיימת להחדיר בהדרגה בוז מאשר לתת זכויות כה רחבות שרוב האמריקאים רואים בהן פשוט אבסורד?


© כל הזכויות שמורות