הממשל האמריקני מערער על פסילת חלקים מה-Patriot Act
הממשל האמריקני מערער על החלטת בית המשפט הפדראלי מחודש ספטמבר, אשר קבעה כי חלק מה-Patriot Act אינו חוקתי, ועל כן בטל.

המדובר הוא בחלק הקובע כי ה-FBI יכול לשלוח בחשאי "מכתבי בטחון לאומי" (NSL), בהם הוא יכול לדרוש, ללא סיבה מוצדקת וללא פיקוח שיפוטי, נתונים ממאגרי המידע של ספריות, ספקי אינטרנט וגופים נוספים. מעבר לכך, למקבל המכתב אסור לספר לאף אחד על דבר קבלת המכתב.

מוקדם יותר השנה, ארגון זכויות האדם האמריקני עתר לבית המשפט הפדרלי כנגד החוק בשמו של ספק אינטרנט אנונימי.

בית המשפט קבע כי הוראת ה-NSL הינה הפרה בלתי חוקתית של התיקון הראשון לחוקה , והיא מאיימת לפגוע בהפרדת הרשויות, על ידי הרחבת כוחה של הרשות המבצעת יתר על המידה.

מבקריה של הוראת ה-NSL טוענים כי היא מאפשרת לגופי האכיפה לעקוף את הדרישה לקיומו של הליך הוגן.

בעיה נוספת עם הדיון בערעור הממשלה הוא שמקבלי המכתב מנועים מלהעיד, היות וכאמור, המכתבים אוסרים עליהם להשתתף בכל דיון הנוגע להשפעות ה-Patriot Act.

בחודש אוגוסט דיווחנו כי הקונגרס אישר חקיקה המרחיבה זמנית את כוחו של הממשל לבצע מעקב אלקטרוני ללא צו בימ"ש, על מנת לאתר חשודים בטרור.

בסוף ספטמבר דיווחנו על נאום שנשא הנשיא בוש, בו הוא ביקש להפוך את סמכויות המעקב המורחבות לקבועות.© כל הזכויות שמורות