05/11/2007 |  CNET News.com
כיצד טעינו בזהות
כיצד טעינו בזהות
לאחר שנים של עבודה על זהות ועל ההגנה עליה, מחבר המאמר חושב כי תשתית הזהות שלנו פרוצה לחלוטין, וכי רשת האינטרנט היא שפרצה אותה. הודות לרשת האינטרנט יש לנו תקשורת מהירה יותר, אשראי ומסחר, אך למרבה הצער, יש לנו גם פריצות למידע, גניבת זהויות וכמות עצומה של דואר זבל וספאם.

לטענת המחבר, הצרכנים מופגזים, הופכים לקורבנות ומטרידים אותם. הם מביעים דאגה לגבי ההגנה על פרטיותם ובטחונם, אולם עם זאת אין להם כלים להן עליהם. לצרכנים אין גם גישה כמעט למידע המוחזק לגביהם על ידי סוחרי מידע ולעיתים קרובות הם נאלצים לשלם כדי לראות את המידע הזה, אם בכלל העסק שמחזיק במידע מוכן למכור להם את הגישה לראותו.

לדעתו של מחבר המאמר הזהות צריכה להיות מהונדסת מחדש לפי דרישות בעליה, הצרכנים ולספק להם שליטה רבה יותר, פרטיות , בטחון ושקיפות. הנתונים האישייים שלנו, שם, כתובת, תאריך לידה, מספר ביטוח לאומי, יכולת אשראי, העדפות ודפוסי קניה וכו`, מעצבים את זהותנו הפיננסית, האזרחית, הרפואית ומה שמחבר המאמר אוהב לכנות "הזהות השיווקית".

לטענת המחבר, כל זהות כזו היא סט שונה של נתונים, עם חוקים שונים, סוחרי מידע שונים ומשפטנים שונים המייצגים את הצרכנים.

לטענת מחבר המאמר, תעשיית השירותים הפיננסיים מספקת לצרכן האמריקאי זהות חזקה, מאובטחת ומנוהלת היטב בעולם המקוון ובעולם הרגיל. המחבר מציין כי לדעתו יש ליישם את הרעיונות של התעשייה הזו בזהויות האחרות שלנו.

המחבר אומר כי לעומת זאת, זהותו האזרחית פרוצה, משום שהממשל מפרסם מידע שהוא אוסף על הצרכנים. בהמשך המאמר סוקר המחבר את הזהות הפרוצה ביותר שלו לטענתו, זהותו השיווקית, הנשלטת על ידי רשימות רבות וסוחרי מידע שמרוויחים כסף רב ממכירת המידע הזה כל שנה.


© כל הזכויות שמורות