בפני:,כבוד,השופטת,ד`,דורנרטל,פ"> בפני: כבוד השופטת ד` דורנר
טל פודים נ` מדינת ישראל
ב">
29/07/2002 |  השופטת דליה דורנר
רע``פ ‎5729/02 (עליון), טל פודים נ` מדינת ישראל
רע``פ ‎5729/02 (עליון), טל פודים נ` מדינת ישראל
תאריך: 29.07.2002
בית המשפט העליון
רע"פ ‎5729/02
בפני: כבוד השופטת ד` דורנר
טל פודים נ` מדינת ישראל
בקשת רשות ערעור על דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בע"פ ‎70751/01.


העובדות:

בבית משפט השלום בתל-אביב הורשע הנאשם על פי הודאתו בביצוע עבירות של הנעה בדרכי תרמית לרכוש ניירות ערך והשפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, לפי סעיפים 54(א)(1) ו- 54(א)(2) לחוק ניירות ערך תשכ"ח- 1968, וזאת בנוסף לעבירה של אחסון מידע כוזב ועשיית פעולה שתוצאתה מידע כוזב, לפי סעיף 3(א)(1) לחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995. בית משפט השלום גזר על הנאשם שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה, ואילו בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה, הרשיע את הנאשם וגזר עליו 9 חודשי מאסר מתוכם 3 חודשים עבודות שירות והיתר מאסר על תנאי וכן קנס כספי.
על החלטה זו הגיש הנאשם בקשת רשות ערעור.

נפסק:
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של הנאשם, וקבע כי עניינו של הנאשם נדון כבר ב-2 ערכאות ולנאשם לא נגרם עיוות דין שבגינו יש לדון פעם נוספת בעניינו. בית המשפט גם דחה את טענת הנאשם ולפיה מאחר ופרסומיו נעשו באתר שיחות ("צ`אט") ולא באתר אינטרנט סתם, הרי שיש להקל עימו לאור המספר המוגבל יחסית של המשתמשים הפוטנציאליים באתר השיחות, לעומת המספר הרב של בעלי גישה לאתרי אינטרנט שעלולים היו להיות חשופים להודעות הנאשם.
בית המשפט העליון קבע כי בגין הנזקים שבאו לכלל ביטוי בשינויים החריפים בשער המניה שהנאשם הפיץ הודעות לגביה, יש להחמיר עם הנאשם והעובדה כי הודעותיו פורסמו באתר שיחות אינה מורידה מחומרת מעשיו.


© כל הזכויות שמורות