זכויות יוצרים בכלכלת המידע הגלובלית
מחברות הספר הן פרופסוריות למשפטים באוניברסיטאות בארה"ב. הספר מכיל מקרים לדוגמה ובוחן את מגוון התחומים הכלולים בחוקי זכויות היוצרים ואת תפקיד חוקי זכויות היוצרים בטכנולוגיה ומדיניות בינלאומית.

הספר כולל את כל הנושאים המרכזיים בחוקי זכויות היוצרים המקומיים והבינלאומיים כולל המטרות והמקורות של חוקי זכויות היוצרים, צנזורה וחופש המידע, ההשפעה של טכנולוגיה משתנה על ההגנה על זכויות היוצרים, שילוב של התדיינות משפטית הכוללת תאוריה מסורתית ומדיניות בעייתית ונושאים הקשורים לגלובליזציה של קניין רוחני.

הספר בהיר ומובן וקל לנווט בין הנושאים השונים בין השאר בזכות המבנה הידידותי שלו וסוקר מקרים רבים והחלטות שהתקבלו לאחרונה.

© כל הזכויות שמורות