קניין רוחני בעידן הטכנולוגיה החדשה
מחברי הספר הם שלושה פרופסורים למשפטים. בספר מובאים מקרים לדוגמה המשמשים כבר שנים ללימוד תחום הקניין הרוחני.

הספר כולל מגוון רחב של הגנות משפטיות לקניין רוחני- הגנה על סודות מסחריים, חוקי פטנטים, חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנות פדראליות וממשלתיות על קניין רוחני, הגנות המיועדות לתוכנות מחשב, סקירה כללית ובעלת ערך רב של חוקי הגבלים עסקיים ובחינה מעמיקה ונפרדת של חוקים הקשורים למחשבים וביוטכנולוגיה.

המידע בספר כולל מבוא יחודי למסגרת העבודה הפילוסופית והתאורטית של קניין רוחני, מידע היסטורי ובחינה עדכנית בכל פרק ונושא, בעיות פרקטיות ופתרונן, הדגמת מקרים בתחומים השונים ועוד.


© כל הזכויות שמורות