17/09/2007 |  Technewsworld
SCO החלה בהליכי פשיטת רגל
SCO החלה בהליכי פשיטת רגל
קבוצת SCO, הנותנת רישיון לשימוש במערכת ההפעלה יוניקס, הגישה בקשה לפשיטת רגל ביום שישי, לאחר שכשלה בכמה תביעות בהן טענה כי קוד התוכנה שלה נגנב על ידי מפתחי הקוד הפתוח של מערכת ההפעלה לינוקס.

נשיא החברה, דרל מקברייד, מאשים את התחרות מצד לינוקס בהפסדים התפעוליים ובשחיקה המתמדת ברווחי החברה. לפי דברי החברה, ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2007 הוא 1.1 מיליון דולר. בשנת 2006, החברה הפסידה 3.9 מיליון.

בחודש אוגוסט דיווחנו על פסיקה של בית המשפט ביוטה, הקבעה כי נובל, ולא SCO, היא בעלת זכויות היוצרים של יוניקס.

בשנת 2004 דיווחנו על החלטתה של SCO שלא לתבוע יותר משתמשי לינוקס.


© כל הזכויות שמורות