בית משפט משהה איסור לייבוא מכשירים סלולריים
בית משפט לערעורים מפסיק זמנית איסור ייבוא על ידי צדדים שלישיים, של מכשירים סלולריים בהם נעשה שימוש ברכיבים שנמצאים במרכזו של סכסוך הנוגע לפטנט .

חברת Qualcomm, המספקת רכיבים אלחוטיים, אמרה כי העובדה שבית המשפט האמריקני הפדרלי המחוזי לערעורים משהה את החרם כל עוד הערעור תלוי ועומד, למעשה יאפשר לצדדים שלישיים כמו מוטורולה, סמסונג ו-L.G לייבא מכשירים סלולריים מסוימים לארה"ב. עם זאת, בית המשפט סרב לאפשר לQualcomm עצמה לייבא את הרכיבים עד ליישוב הסכסוך.

הסוכנות הבינלאומית למסחר (The International Trade Commission) כפתה איסור ייבוא לאחר שגילתה כי Qualcomm פרה פטנט של חברת Broadcom. הפטנט עליו מדובר מאריך את חיי סוללת המכשיר הסלולרי, כאשר הוא נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

Broadcom אינה היחידה שטוענת כי Qualcomm מפרה פטנטים - גם חברת נוקיה ביקשה מועדת הסחר הפדראלית לאסור יבוא שבבים שמפרים פטנטים בבעלות נוקיה.

בחודש אוגוסט דיווחנו כי בית המשפט הכפיל את סכום הפיצוי של Qualcomm לשלם לBroad com.


© כל הזכויות שמורות