הכנסת - מרכז מידע ומחקר - ממ``מ
אתר המרכז למחקר ומידע (ממ"מ) הוקם בשנת 2000 בכדי לספק לכנסת שירותי מחקר ומידע, לצורך סיוע במילוי תפקידיה בתחומי החקיקה, הפיקוח על עבודת הממשלה והדיון בנושאים שעל סדר היום הציבורי והלאומי.


© כל הזכויות שמורות