בפני:,כב`,השופט,ד"ר,עמירם,בנימינימדינת,ישראל,נ"> בפני: כב` השופט ד"ר עמירם בנימיני
מדינת ישראל נ` ירון בלנק

עובדות:">
29/08/2004 |  השופט ד``ר עמירם בנימיני
הכרעת דין: תפ``ח 1196/02 (מחוזי תל אביב), מדי
הכרעת דין: תפ``ח 1196/02 (מחוזי תל אביב), מדי
בית משפט המחוזי בתל-אביב
תפ"ח 1196/02
בפני: כב` השופט ד"ר עמירם בנימיני
מדינת ישראל נ` ירון בלנק

עובדות:
הנאשם הועמד לדין על פי 11 אישומים שונים באשמת ביצוע עבירות מין בקטינים וסחיטה באיומים של אותם קטינים. הנאשם יצר קשר עם הקטינים, בני 13-16 ברשת האינטרנט, באתרים של הומוסקסואלים בהם מתנהלות שיחות ("צ`אטים") ודיונים בין מספר משתתפים ("חדרים"). במהלך השיחות באינטרנט, עמד הנאשם על התלבטויותיהם של אותם קטינים בנוגע לזהותם המינית, ועל חששם כי הדבר ייוודע למשפחתם ולסביבתם הקרובה. הנאשם ניסה לשכנע את הקטינים להיפגש עמו על מנת לקיים עמם יחסי-מין, וכאשר נתקל בסירוב מצידם - סחט אותם באיומים, תוך ניצול מצוקתם האישית.

ב- 11 האישומים נשוא כתב-האישום המתוקן, מפורטים מעללי הנאשם כלפי 11 קטינים שונים, שאת כולם סחט באיומים. בחלק מהמקרים הביאה הסחיטה את הקורבן לידי קיום יחסי-מין עם הנאשם, למפגש או להמשך הקשר עמו. ובחלק מהמקרים לא הביאו האיומים את הקורבן לידי מעשה.

הכרעה:

יש לזכות את הנאשם מחמת הספק מהעבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס באישום הראשון, וכן לזכותו מהעבירה של סחיטה באיומים באישום השני, ולהרשיע את הנאשם בכל שאר העבירות.


© כל הזכויות שמורות