09/08/2007 | 
PACT
PACT
אתר PACT הינו איגוד המייצג ומקדם את עסקי תעשיית הפרסומות בסרטים, טלויזיה וחברות מדיה אינטראקטיביות, אנגליה.


© כל הזכויות שמורות