הרשות לניירות ערך רוצה פיקוח על המסחר האלקטרוני
יו"ר הרשות לניירות ערך, מר משה טרי, מינה ועדה בראשות פרופ` אוריאל פרוקצ`יה לבדיקת ההסדרה של פיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות. תפקידה של הועדה מייעצת שתפקידה יהיה לבחון את הסדרת הפיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות (ATS). מטרת הועדה לסייע בידי מר טרי והרשות לגבש עמדה בנושא זה במסגרת תפקידי הרשות לפי חוק ניירות ערך. עם קבלת ההמלצות יהיה על הרשות לשקול אותן ולהחליט על המידה בה תרצה לאמצן. החדשה, כאן


© כל הזכויות שמורות