02/08/2007 |  CNET News.com
תמונה שווה אלפי שקרים
תמונה שווה אלפי שקרים
מחבר המאמר טוען כי תמונה יכולה להיות שווה אלף מילים, אך גם שואל האם היא אמינה?

המחבר מזכיר כי בשנת 2003 פירסם הלוס אנג`לס טיימס תמונה דרמטית של חייל בריטי המזרז אזרחים עיראקיים לתפוס מחסה. מי שקיבל את הקרדיט על צילום התמונה פוטר לאחר מכן משום שצירף יחדיו שתי תמונות נפרדות כדי ליצור תמונה שקרית.

מחבר המאמר טוען כי הולכת השולל הזו אינה חדשה וכי קיימות דרכים רבות להפעיל מניפולציה בעזרת תמונות.

המחבר מראיין חוקר בתחום, שאומר כי ניתן בקלות לשנות תמונות בעזרת תוכנות מדף כמו פוטושופ, אולם עדיין יש צורך בכישרון על מנת לעשות שימוש בתוכנות בצורה הנכונה כדי שהתמונה תהייה ריאליסטית.

לטענת החוקר, רשת האינטרנט תרמה לעליה במספר התמונות השקריות אולם התוכנות בהן עושים שימוש על מנת לשנות תמונות ניתנות לאיתור על פי "טביעת אצבע" שלהן.


© כל הזכויות שמורות