הדריקטיבה האירופית (2002/65/EC) לשיווק מרחוק ושירותים כלכליים לצרכן
הדריקטיבה האירופית (2002/65/EC) לשיווק מרחוק ושירותים כלכליים לצרכן נועדה הן למען הספקים והן למען הצרכנים של שירותים פיננסים, השיווק מרחוק של שירותים כלכליים, תהווה אחת מהתוצאות המוחשיות ביותר של השוק המקומי.


© כל הזכויות שמורות