12/07/2007 |  Apostolos Ath. Gkoutzinis
בנקאות מקוונת והחוק באירופה
בנקאות מקוונת והחוק באירופה
האיחוד האירופי מבקש זה זמן רב ליצור אזור פיננסי אחיד באירופה, בו צרכנים במדינה אחת מרוויחים מהשווקים הפיננסיים והפעילויות במדינות אחרות.

עם עליית רשת האינטרנט כפלטפורמה המאפשרת שירותי בנקאות מקוונים, יצירת שוק פאן-אירופאי עבור שירותי בנקאות נראה כהצעה ריאלית, אולם למעשה זה לא קרה.

מחבר הספר בודק מדוע זה לא קרה וטוען כי יצירת שווקים בנקאיים דרך האינטרנט נשענת על זמינות של טכנולוגיות וחוקים מתאימים.

מסגרת העבודה המשפטית והמוסדית לשירותי בנקאות מקוונת בשוק אירופי אחד נבחנת בספר, כמו גם רמת ההרמוניה המשפטית שהושגה באנגליה, צרפת וגרמניה, תחת ההשפעה של הנחיות האיחוד האירופי לגבי פעילויות בנקאות מקוונת.


© כל הזכויות שמורות