23/06/2007 |  CNET News.com
Vonage נגד Verizon- סיבוב שני
Vonage נגד Verizon- סיבוב שני
הסיבוב הבא בתביעה להפרת פטנטים בין Verizon ל- Vonage יתחיל ביום שני הקרוב, כאשר החברות תצגנה את טיעוניהן לבית המשפט לערעורים בבירה וושינגטון.

Vonage טוענת מספר דברים. ראשית, היא מאמינה כי פסק הדין נקבע עוד לפני שהמשפט המקורי החל, משום שבמהלך השימועים מספר מהתנאים של הפטנטים הוגדרו באופן רחב מדי. ההגדרה הרחבה פגעה ב- Vonage במהלך המשפט משום שבהגדרה זו עשו המושבעים שימוש כדי להגדיר האם היא הפרה את הפטנטים.

הטיעון המשמעותי השני של Vonage בערעור קשור להחלטת בית המשפט העליון שהתקבלה לאחרונה.

Verizon אומרת כי הטיעונים של Vonage לגבי השימועים הם חסרי תוקף מבחינה פרוצדורלית. בנוסף, Verizon אינה מאמינה כי Vonage יכולה לטעון לגבי סוגיית הפטנטים המובנים מאליהם משום שהיא לא העלתה את הטיעון הזה במשפט המקורי.

לפני כחודש ביקשה Verizon מבית משפט לערעורים לדחות את בקשת Vonage לערער על ההחלטה המוצאת אותה כמפרה פטנטים של וכן לדחות את הטענה כי החלטה שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין "פטנטים מובנים מאליהם" מצדיקה את ביטול פסק הדין שניתן נגד Vonage.

Verizon ביקשה מבית המשפט לערעורים להשיב על כנו את צו המניעה הקבוע נגד Vonage האוסר עליה לעשות שימוש בפטנטים של Verizon.

Vonage הגישה בתחילת מאי את הערעור על בסיס קביעה של בית המשפט העליון בארה"ב , שאמורה להפוך את ההתמודדות עם הפרת פטנטים "ברורים מאליהם" לפשוטה יותר.

בתחילת מאי גם דחה בית משפט לערעורים בארה"ב את בקשתה של Vonage למשפט חוזר תחת אותה עילה.

באפריל פסק בית משפט פדראלי לערעורים כי Vonage יכולה להמשיך להחתים לקוחות חדשים בעודה מערערת על ההפסד שנחלה בתביעת הפרת הפטנט שהגישה נגדה Verizon.


© כל הזכויות שמורות