בית המשפט קבע כי חיפוש בדואר אלקטרוני מצריך צו
ה- Beacon Journal, עיתון המתפרסם במדינת אוהיו בארה"ב, מדווח כי בית המשפט הפדראלי לערעורים קבע שחיפוש בהודעות דוא"ל מחויב בקבלת צו המתיר זאת.

בכך, קיבל בית המשפט את ערעורם של ראשי חברת תוספי בריאות טבעיים, שהואשמו בהונאה ואשר משפטם נערך במדינת אוהיו בימים אלו.

באותו עניין, בישראל, קבע בית המשפט המחוזי, בהחלטה שניתנה לפני כארבעה חודשים, כי הודעת דואר אלקטרוני דינה כשיחה ולא כחפץ.

קביעה זו חשובה במיוחד , משום שעד להחלטה, כאשר המשטרה ביקשה לתפוס הודעת דואר אלקטרוני, היא הוציאה צו חיפוש, הנחתם על ידי שופט בית משפט שלום, ואילו כעת היא נדרשת לכללים מחמירים יותר החלים על האזנות סתר.


© כל הזכויות שמורות