14/05/2007 |  UPA Israel
הידיעון החודשי של UPA
הידיעון החודשי של UPA
הידיעון החודשי של UPA, ארגון מומחי השימושיות. הארגון תומך במומחי שימושיות מכל ההיבטים היוצרים ממשקים מוכווני משתמש. ל-UPA עשרות סניפים בכל רחבי העולם, ועכשיו לראשונה גם בישראל יוצא הידיעון החודשי של הארגון בעברית.


© כל הזכויות שמורות