הפרלמנט האירופי לספקיות האינטרנט: הורידו מהרשת אתרי שנאה
קבוצה של חמישה חברי פרלמנט האיחוד האירופי העבירו לאישורו של הפרלמנט טיוטת הצהרה הקוראת לספקיות האינטרנט לפקח בקפדנות אחר תכנים של אתרי שנאה המופעלים תוך שימוש בשירותיהן.

חברי הפרלמנט האירופי ציינו כי הם מעוניינים בסופו של דבר להביא לסילוקו מהאינטרנט של כל חומר גזעני או כזה המטיף לשנאת האחר ואף ציינו כי אם ספקיות האינטרנט יתעלמו מההצהרה - במידה והיא תתקבל בפרלמנט - אזי הצעד הבא יהיה לפנות לנציבות האיחוד האירופי כדי שתחוקק חוקים שיחייבו את ספקיות האינטרנט לפעול.

מתנגדי ההצהרה מציינים כי מדובר בהגבלה בוטה של חופש הביטוי, שבמידה רבה אינה שונה מהפעולות שנוקטת ממשלת סין כנגד חופש הביטוי באינטרנט.

לפני מספר חודשים בית-המשפט הסיני הרשיע כתב סיני אשר פרסם את דעותיו באינטרנט, ודן אותו ל-12 שנות מאסר.


© כל הזכויות שמורות