12/04/2007 |  המכללה האקדמית נתניה
כללי האתיקה לשופטים
כללי האתיקה לשופטים
ביום רביעי, ה- 18.4.07 יתקיים

בבית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה
כנס בנושא "כללי האתיקה לשופטים".

בכנס יתקיימו שלושה מושבים בנושאים הבאים:

מושב ראשון: האם יש צורך בכללי אתיקה מחייבים לשופטים?

מושב שני: מה בין אתיקה של שופטים לאתיקה מקצועית אחרת?

מושב שלישי: מישורי ביקורת אלטרנטיביים

לאתר הכנס - "כללי האתיקה לשופטים"
לחצו.© כל הזכויות שמורות