05/04/2007 |  Prof Peter Menell
אהבת אמת או קשר אבוד
אהבת אמת או קשר אבוד
המאבק המשפטי האחרון, בנוגע לרף הנדרש על מנת לקבל צווי קבע בתיקי פטנטים (כפי שבא לידי ביטוי במקרה של eBay v. MercExchange) מסמל חזית חדשה וחשובה במאבקה של התנועה לזכויות הקניין בארה"ב, בכל הנוגע לביסוס פרשנות נוקשה ומרחיבה של זכויות קניין ואכיפתן.

המאמר המקושר בא לבחון האם, בכך שפרופסור ריצ`ארד אפשטיין מאמץ אל ליבו את זכויות הקניין הרוחני, רב הסיכוי שהשילוב בין זכויות קניין מסורתיות והגנה על קניין רוחני יחזיק מעמד לאורך זמן, או שמא הדבר הוא רק בגדר "רומן חולף".

מחבר המאמר טוען כי מתחים פילוסופיים, פונקציונליים, אינטלקטואליים ופוליטיים, עומדים בדרכה של "מערכת יחסים" ברת-קיימא לאורך זמן בין חסידיה של גישה נוקשה ובלתי-מתפשרת בכל הנוגע לזכויות קניין לבין בעלי קניין רוחני באשר הם.

כך, מעלה מחבר המאמר את הטענה לפיה הצורך בדינמיות ויכולת התאמה בתחום הקניין הרוחני עצמו עשויים להחליש את התמיכה באבסולוטיות בפסיקה ובעיצוב מדיניות בתחום הקניין בכלל, ובכך אף להרחיק את התחום עוד יותר הלאה, מעבר לתפישה הקניינית הבלאקסטונית.


© כל הזכויות שמורות