המלצות הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר האלקטרוני
ביום 3 אפריל 2003, פרסמה " הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר האלקטרוני " של משרד המשפטים בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), גברת טנה שפניץ, טיוטת דו"ח ביניים להערות הציבור, המסכם את עבודתה של הוועדה עד כה.


© כל הזכויות שמורות