בית המשפט העליון בארה``ב עומד לפסוק לעניין חוקיות COPA
אתר Cnet.com מדווח כי לאחר שבמשך שנים עברה ההכרעה בין בתי המשפט השונים, אמור בימים אלו להכריע סופית, בית המשפט העליון בארה"ב האם החוק להגנה על קטינים באינטרנט יקבל תוקף או שמא יידחה בהיותו נוגד את חופש הביטוי באינטרנט. ארגוני זכויות אדם בארה"ב, טוענים כי לאישור החוק על-ידי בית המשפט תהיה משמעות מרחיקת לכת, בעיקר הודות לעובדה שהגדרות החוק הן רחבות וגורפות וכי מדובר בחוק מגביל שטרם נראה כמוהו בעולם הקיברנטי. אותם גורמים סוברים שעם אישור החוק, ייאלצו גם אתרי מבוגרים שאינם מכילים כלל פורנוגרפיה, כמו למשל אתרים העוסקים בהומואים, לסביות או חינוך מיני, לשנות את אופי האתר ותוכנו וזאת בכדי להימנע מחשיפה לעונשים האזרחיים והפליליים הקבועים בחוק.


© כל הזכויות שמורות